Kalkulačka náhradního plnění

Odvést do státního rozpočtu:
...

Nebo nakoupit náhradní plnění za:
...4)

Vyberte si náhradní plnění pro vaši firmu

Nabízíme široké spektrum výrobků a služeb, které vám můžeme nabídnout v rámci náhradního plnění. Neváhejte nás kontaktovat.

.

Počet zaměstnanců ve vaší firmě

Zadejte průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců zaměstnaných v pracovním poměru. 1) a 2)

Již zaplacené náhradní plnění

Zadejte objem uskutečněných nákupů v režimu náhradního plnění od oprávněných zaměstnavatelů s více než 50 % OZP (hodnota uskutečněných a zaplacených dodávek výrobků nebo služeb v kalendářním roce). 3)

Z toho se zdravotním postižením

Zadejte průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru se zdravotním postižením (osoby zdravotně znevýhodněné a osoby v 1. a 2. stupni invalidity). 1) a 2)

Z toho s těžším ZP ve 3. stupni ID

Zadejte průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru s těžším zdravotním postižením ve 3. stupni invalidity. 1) a 2)


1) § 15 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. Přepočtené počty zaměstnanců uvádějte zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

2) Nezapočítávají se zaměstnanci s dohodou o pracovní činnosti, s dohodou o provedení práce ani agenturní zaměstnanci.

3) Zaplacené náhradní plnění zaokrouhlete na celé koruny nahoru. Plátci DPH uvedou objem zaplacených nákupů bez DPH.

4) Pro plátce DPH je výsledek výpočtu roven částce nezrealizovanách nákupů v režimu náhradního plnění bez DPH.
Mám zájem o více informací